Бултроник ЕООД IoT / М2М / INDUSTRY 4.0 СИСТЕМИ, MS AZURE ОБЛАЧНИ УСЛУГИ,
ИНДУСТРИАЛНИ ДИСТАНЦИОННИ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ
Продукти
Услуги
Партньори
Търговски представители
Библиотека
Новини

DataRadio
DataRadio
DataRadio

Tyco Electronics представи новият M/A-COM VIDA транскодер
Добавена на: 2007.09.23

Лоуел, Масачузетс, 06 Август 2007 – Днес Tyco Electronics обяви, че неговото бизнес подразделение M/A-COM, световен лидер в критичните безжични комуникации е представил своя нов VIDA транскодер. Това е устройство, което конвертира и интегрира гласовите комуникации предавани по множество въздушни технологии и интерфейси. Поддържан от универсалната мрежова платформа VIDA на M/A-COM, новият VIDA транскодер използва т.н. параметрична конверсия за директно преобразуване на различните цифрови гласови формати. Това позволява по-бързи и директни комуникации между потребителите на различните интерфейсни технологии, като едновременно се запазва качеството на гласа. VIDA транскодерът надеждно осигурява критичните способности за най-мащабните LMR системи, като например най-голямата в САЩ – New York Statewide Wireless Network (SWN).

Денис Мадокс, мениджър в Продукти и Системи за Управление в Tyco Electronics казва: “С нарастване броя на големите комуникационни системи за обществената безопасност в страната става задължително лесното и бързо интегриране на различните комуникационни системи и тяхното ефективното комуникиране помежду им. Това с особена сила важи за спешните и извънредните ситуации. VIDA транскодерът преобразува гласовите съобщения от един цифров формат в друг без предварително да ги преобръща в аналогов вид. Това запазва качеството на гласа и подобрява времето за отговор на мрежата. Именно в това е същността на нашата нова разработка, насочена към по-ефективно подпомагане на комуникациите при критични ситуации в големите мрежи, които използват голямо разнообразие от гласови въздушни интерфейси.”

VIDA транскодерът е базиран на мрежовата платформа VIDA на M/A-COM и поддържа множество гласови комуникационни формати като IMBE (P25 IP, EDACS), AMBE+ (OpenSky), AMBE+2 (Phase 2 P25 IP, OpenSky) и ADPCM (EDACS, NetworkFirst). За конвертирането на различните цифрови гласови формати се използва т.н. параметрична конверсия и това се извършва в рамките на фамилията „xMBE” без необходимост от предварително аналогово преобразуване на гласа. Други важни особености на VIDA транскодера са вградената му осигуреност срещу различни откази и сривове в работата му, поддържа различни алгоритми за гласово криптиране и дава възможност за едновременно споделяне на ресурсите му от множество ведомства, или за специализирани ведомствени нужди.

Универсалната мрежова платформа VIDA на M/A-COM е икономична и ефикасна радиокомуникационна технология за интероперативна съвместимост между разнородни PMR системи. Чрез нея се осигурява пълна IP-базирана управляваща платформа включително интероперативна съвместимост без намеса на диспечер, IP конзоли, мрежова база за стандартите P25 фази едно и две, други IP-базирани системи, а също и много други предимства характерни за отворена IP-базирана системна архитектура.

Подразделението M/A-COM на Tyco Electronics е водещ световен доставчик и производител на системи за критични комуникации за обществената безопасност, правителствените организации и подбрани сектори от икономиката. Продуктите на Tyco Electronics M/A-COM обхващат широк спектър - от най-сложните IP-базирани системи за мрежова комуникация на глас и данни до традиционните PMR професионални системи за безжична комуникация. Всички те се отличават с изключителна надеждност, най-високо ниво на междуоперативна съвместимост, функционална гъвкавост и мащабируемост, осигурена сигурност на връзките с тях. Tyco Electronics M/A-COM е също и всепризнат лидер в производството на разнообразни компоненти и решения за радиочестотната (RF) индустрия, в областите на микровълновите и милиметровите технологии за гражданските безжични комуникации, а също и за аерокосмическата и военната индустрии. Повече информация относно продуктите и решенията на Tyco Electronics M/A-COM могат да бъдат намерени на интернет сайтовете на фирмата - www.macom.com или www.macom-wireless.com.


Partner
Моля, кликнете тук за
Вашата заявка за
ценова оферта
B2B
тел: ++359 2 426 1660
GSM: ++359 88 910 7200
GSM: ++359 87 7050 795
bultronic@gmail.com
930 - 1830; Пон-Пет
© 2017, Бултроник ЕООД. Всички права запазени.
All published materials in this website in line with Hetronic products including content, documents, photos and any other similar are subject to copyright law. Hence download, print and storage of files from this website is permitted for private purposes exclusively. Any other use requires the explicit approval of HETRONIC Germany. List of references for used graphics: ­HETRONIC Germany.